#BeActive, такова е лекарското предписание

Kros

Но колко често то става навик на пациента? Не достатъчно. Увеличаването на хроничните заболявания, дължащо се на нарастващото затлъстяване и физическото бездействие в Европа, го доказва.

"Let’s get Moving" (Да се движим)  е част от отговора на Обединеното кралство. В 29 тестови болници, пациентите могат да получат достъп фитнес професионалисти. Те осигуряват за 12 седмици безплатни, съобразени с конкретния човек, съвети за посрещане на индивидуалните здравни нужди и фитнес цели. Коучингът се провежда лично и по телефона, съчетан с мотивационни срещи с други участници. Разработена от UKactive през последните четири години, програмата в момента се изпълнява в Бедфордшир, Бирмингам, Кент и Есекс с планове за разширяване.

Интересувате ли се от разработването на подобна програма в България?

No Comments Yet.

Leave a comment